„Przemieszczanie” – techn.: monotypia

30 lipca – 4 sierpnia 2017 r.

„Przemieszczanie” – techn.: monotypia
„Nasze sekrety” – techn.: pastele
„Brylantowe smugi” – techn.: forma przestrzenna z papieru
„Mój osobisty kamień” – techn.: akryle
„Dźwięki natury” – techn.: akryl, farby olejne
WERNISAŻ i zajęcia pt. „Wspomnienie” – techn.: forma przestrzenna z papieru

+48 697 740 532